Drenaj Nedir

Drenaj, temellerde, yüzeysel ve yeraltı sularının yol açacağı zararlardan korunması amacı ile yapılan su ve nem yalıtımı özel bir uzmanlık işidir. Genel bir ifadeyle temellerdeki nem – su yalıtımı yeraltı yüzey ve sızıntı sularının yanı sıra kar ve buzun erimesinden oluşan sulardan binayı korumak amacıyla yapılır.

Yapını temel kısmı su yalıtım katmanı oluşturulmadan tamamlanmışsa, suya karşı koruma ancak perde duvarlarda yapılacak yalıtım katmanı ve binayı çepeçevre saracak drenaj hattıyla mümkün olacaktır.  Bu koşulda kesin su yalıtımından söz edilemez. Zemin suyunun debisiz ve az miktarda olması halinde,  bu sistem yandan gelen suyu su yalıtım katmanıyla tabana, tabanda dönen drenaj hattı inen suyu, V01-51ik bir eğimle binadan uzaklaştırır. Drenaj hattının tıkanmaması bu tip yalıtımlarda hayati önem taşır. Geotekslil ve farklı granulasyon’da çakılla drenaj hattı sarılarak suyun akışı kolaylaştırılır. Toprak parçacıklarının drenaj hattına ulaşması engellenir. Tıkanma halinde, yan perdelerden süzülen su tabanın altında göllenir. Zeminde su yalıtımı yapılmadığı için biriken bu suyun taban betonunu geçerek bina zemininde yükselmesi kaçınılmazdır.

Temel su yalıtımlarında polimer bitüm membranlar ile su yalıtımı yapılırken, iki kat membran ile uygulama yapılması ve bu membranların polyester keçe taşıyıcılı olması tavsiye edilir. Uygulama esnasında, yatay ve düşey hatlarda birinci ve ikinci kat membran tam yapıştırma yöntemi ile uygulanmalıdır. Su yalıtımının toprakla temas ettiği bölümlerde noktasal zedelenmeleri engellemek üzere bir koruyucu katman oluşturulması gerekir. Aslında zor ve kritik bir uygulama olan temelde su yalıtımı işinde, yalıtımın ana prensibi olan drenajlı yalıtım uygulaması şarttır. Drenaj, yalıtım kaçakları oluşması halinde sızıntı sularını en aza indireceği gibi, uygulama sırasında da kuru bir yüzeyde çalışılmasını sağlamaktadır.

Ancak, unutulmaması gereken bir gerçek de drenajın hiç bir zaman yalıtım yerine geçmeyeceğidir. Her ne kadar modern malzemelerle drenaj sağlanırsa sağlansın, yalıtıma su ulaşacaktır. Temel su yalıtımı uygulamalarında, drenajın ana görevini suyun basıncını düşürücü olarak görmekte yarar vardır.

Drenaj Çeşitleri

1-Dış drenaj
Bina çevresinde, temel duvarından 50-100 cm kadar dışarıda ve temel tabanından 30-50 cm derinde %5-10 eğımli bir kanal açılır. Kanal tabanına genellikle 20 cm çapındaki beton ya da kil künkler-büzler 2-4 cm aralıklarla deşenirler. Künklerin ek yerlerinin alt yarısı, çimento harcıyla kapatılır. Kanal, künk yüksekliğinin yarısına kadar kil ile doldurularak iyice sıkıştırılır. Kil dolgu ve künklerin önce iri, sonra ufak taş parçalarıyla, yüzeye yakın kısmı ise iri kumla doldurulur. Drenaj kanalının köşe yaptığı yerlerde, en az 50×50 cm boyutunda ve kanal tabanından 15-20 cm aşağıdan başlayıp, bahçe seviyesine kadar yükselen taş ya da beton rögarlar-bacalar yapılır. Künkler de bu rögarlara bağlanırlar. En düşük seviyeli künk de dere, kanalizasyon vb yere bağlanarak. suyun binadan uzaklaştırılması sağlanır.

Drenaj’da künk yerine, delikli ve oluklu plastik PVC (Rolyvinyl chloride) borularda kullanılmaktadır. Çaplan 10-20 cm, boyları da 100 m’ye kadar olan bu borular, hafif ve işçiliklerin kolay olması bakımından tercih edilirler. Basit drenajlar’da ise iri taş parçalarıyla, plaka taşlarla veya tuğlalarda da drenaj uygulaması yapılabilmektedir.

2-İç drenaj

Dış drenaj yapma imkanı Olmayan durumlarda, bodrum katında yapılan drenaj şeklidir. Genellikle binanın merkezi yerinde. bodrum döşemesi en az 2.00 m derinlikte ve 50×50 cm boyunda bir kuyu şeklinde yapılır. Kuyu harçsız moloz taş duvar olarak örülür ve üzeri, sac ya da beton bir kapakla kapatır.

İç drenaj nasıl yapılır

Kuyu üzerine, otomatik olarak çalışan bir su motoru yerleştirilir. Bir ucu Suyun döküleceği yere bağlanan ve su motoruyla da irtibatlandırılan bir su borusunun diğer ucu da kuyuya indirilir. Ancak boru, kuyu tabanından 15-20 cm yukarıda bırakılmalı ve ucuna da bir süzgeç takılmalıdır. Zeminden sızan su bodrumun taban seviyesinden 40-50 cm aşağıya kadar yükseldiğinde, su pompası çalışarak suyun dışarı atılmasını sağlar.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3830.drenaj-nedir.html

Bir Cevap Yazın