Doğal taş ve beton yapı taşı blokları

Doğal taş plakalar iklim etkilerine karşı oldukça çeşitli tepkiler gösterirler. Madde yapılarına göre sıcaklık ve nem etkileriyle uzunluk değişmelerine uğrarlar. Yoğunlukları az, su alma özelikleri de fazla olan tas plakalarda büyük kabarma hareketleri görülür.

Basalt, granit, diabas, diorit ve quarzit gibi taşlar yoğun, ağır ve dirençlidir. Hava şartlarına karsı dayanıklı ve bakımları pratik ve kolaydır. Kabarma değerleri oldukça düşüktür. Bunlar sıcaklık etkisiyle rahatlıkla hareket edebilmelidirler. Bu nedenle çok büyük parçalar halinde uygulanmamalı dırlar. Porfir (kırmızı sumaki) kumtaşı, kireç taşı, trasit, traverten gibi taslar hava şartlarına karşı daha az dayanıklıdırlar. Kabarma değerleri daha yüksektir ve dikkate alınmalıdır. Su ve kire karsı dayanaksızdırlar. Su akıntıları, kirlenmeler ve tuz tabakaları bu taslarda yoğun taslara oranla daha fazla görülür.

Genellikle hiç dikkate alınmasa da sıcaklığa bağlı hareketler tasların kalınlığına da bağımlıdır. İnce plakalar daha büyük sıcaklık değişimlerine maruz kaldıklarından daha elverişsizdirler. Katı harçlı beton yapı bloklu cephelerin, etkili sıkışma gerilimlerinden dolayı ısı depolayan duvarlarla temasları olmadığından, bu malzemeyle yapılmış soğuk cepheler özellikle çabuk ısınıp, çabuk soğurlar.
Pürüzsüzleştirilmiş cepheler daha az kirlenirler.

Kirlenmiş doğal taş cephelerin temizlenmesi, en sağlıklı olarak aşırı basınçlı su buharıyla gerçekleşir. Buhar, yüzeye mekanik bir etki yapmaz ve derinliklerine kadar isler. Püskürtme kum, cephe yüzeylerini eskisinden daha kaba hale getirir. Asidini alma yöntemi de pek derinlere islemez. Eğer emici özelliği yüksek olan taslar söz konusuysa temizlenmiş doğal tas plâkaları hemen empregne edilmelidir.

Beton yapı taşları doğal taş plâkalar gibi mineral bağlayıcılarla tutulan doğal taş tanelerinden oluştukları için madde karakterleri bunlarla aşırı ölçüde benzerdir. Ama yeni imâl edildikleri için daha yıllar süren alkalik sızıntılar yaparlar. Bu nedenle alkalik hidroliz tehlikesi olan malzemelerle korunmamalıdırlar. Buna karsı empregne edilebilirler.

Genellikle bu tür cephe plâkalarının kalınlıkları 20 mm olur. Bunların avantajı, çeşitli tutucu elemanların hazırlama sırasında monte edilebilmesidir. Plâkalar ya iki statik olarak belirlenen noktadan asılır, yada bir taşıyıcı demir üzerine oturtulur. Böylece uzunluk değişmelerinde gerilim meydana gelmez. Montajı pek problemsiz olmayan levhalar, doğru yerleştirilirse dayanıklı süreklidirler fakat pahalıdırlar.

kaynak  gnyapı

Bir Cevap Yazın