Dış kabuğun ıslâhı

Kimya endüstrisi alkali esaslı su emen (hidrofil) sıva ve beton yüzeylerin yağmur ve  aşınmaya karşı dirençlerini arttıran, hatta tek baslarına atmosfer etkilerine karsı koruyucu bir tabaka oluşturan çeşitli yardımcı maddeler imal etmektedir.

Bunları şöyle sınıflandırabiliriz; Su itici (hidrofoblaştırıcı) (empregne edici) maddeler, fluatlar, boyalar, kaplamalar. Bu maddeler harika yaratmazlar fakat değerli yardımlarda bulunabilirler ve bazı yapı malzemelerinde (örneğin gözenekli beton) geleneksel sıva harçlarından daha iyi bir koruyucu tabaka oluştururlar.

kaynak gnyapı

Bir Cevap Yazın