Dış duvarlardan beklenen özellikler

Dış duvarlardan şu özellikleri yerine getirmesi beklenmektedir:

1. Durdurmak, Dış ortamın ısı ile, su ile, rüzgar ile ilgili vb. istenmeyen etkilerinin iç ortama geçişini
durdurmak dış duvarlardan beklenen ilk özelliktir.

2. Kontrol etmek, İç ortamı belirli bir konfor koşuluna getirdikten sonra bu konfor koşulunun devamının sağlanması için kontrol etmek dış duvarlardan beklenen ikinci özelliktir.

3. Binaya düşey ve yatay yönde etkiyen yükleri iletmek, Dış duvarlar binalara gelen rüzgar yükü gibi yükleri karşılayan ve bu gibi yükleri taşıyıcı sisteme aktaran elemanlardır.

4. Farklı yapı elemanlarıyla bina taşıyıcı sistemi arasında yük alışverişi yapmak, Dış duvarlar hem kendi ağırlıklarını hem de dış duvarlara bağlanan doğramalar gibi elemanların ağırlığını taşıyıcı sistemlere iletmektedirler.

5. Binaya estetik bir görünüm kazandırmak. Bir binanın algılanmaya başlandığı ilk noktanın yapının dışı olması nedeniyle dış duvarlardan beklenen görsel etki oldukça önemlidir.

Bir Cevap Yazın