Dış Cephe Yalıtımda Yangın Güvenliği

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik gereği; yüksekliği 21,50 m’den fazla olan konut harici binalarda ve bina yüksekliği 30,50 m’den fazla olan konut binalarında her kat yangın kompartmanı olarak düzenlenir ve dış cephelerin yüksek binalarda (yüksekliği 21,50 m’den veya 7 kattan fazla binalar) yanmaz (A1) malzemeden ve diğer binalarda ise en az zor alevlenici (en az C) malzemeden olması gerekir. Dış duvarlarda bina kullanım sınıflarına göre yük taşıma kapasitesi, bü- tünlük ve yalıtım olmak üzere 30-120 dakika aralığında yapı elemanı yangına dayanım süreleri aranmaktadır.

Çok katlı binaların ve yangın güvenliği ihtiyacı bulunan alçak katlı binaların dış cephelerinde A1 sınıfı yanmaz Manto Taşyünü levhalar tercih edilebileceği gibi, plastik esaslı, E yanıcılık sınıfında olan EPS ve XPS gibi malzemelerle yapılan uygulamalarda, tüm kapı ve pencere açıklıklarının Manto Taşyünü levha ile çevrelenmesi, ayrıca kat geçişlerinde Manto Taşyünü ile yangın bariyeri oluşturulması tavsiye edilir.

Çok katlı olmasalar dahi okul, hastane, yurt, otel, alış-veriş merkezi gibi kalabalık insan topluluklarının bulunduğu binalar ile emniyet, adliye gibi stratejik öneme sahip kamu binalarında yangın güvenliği ve gereken bina tahliye sürelerinin sağlanabilmesi için A1 sınıfı Manto Taşyünü kullanılması özellikle tavsiye edilir.

Bir Cevap Yazın