Dış Cephe Yalıtım Sistemi Kaplama ve Boyalar

dış cephe yalıtım uygulamaları

Genel Bilgiler
Son kat kaplamanın, dekoratif amacının dışında bir görevi de dış cepheyi ve yalıtım sistemini dış hava koşullarından korumaktır. Bu korumada, kaplamanın tanecik yapısı, yüzeyde oluşturacağı katman kalınlığı büyük önem taşır. Bu nedenle dış cephe yalıtım sistemlerinde dokulu ve sisteme mukavemet sağlayacak kaplamalar tercih edilmelidir.

Dış Cephe Yalıtım Sistemleri Renk Seçimi:
Koyu renkler, açık renklere oranla güneş ışınlarını daha fazla çektiklerinden yüzeyin fazla ısınması nedeniyle termik gerilimle birlikte çatlaklar oluşabilir. Bu nedenle dış cephe ısı yalıtım sistemlerinde uygulanacak son kat kaplamada koyu renkler tercih edilmemelidir. Açık renkler veya güneş ışınımını yansıtan boyalar tercih edilmelidir. Mimari gereklilikler sebebi ile koyu renklerin kullanılması halinde, bu yüzeylerin bina toplam yüzeyinin %10′unu geçmemesi tavsiye edilir.

 Son Kat Uygulamaları için Uygulama Şartlan:
Sağlıklı ve uzun ömürlü bir son kat uygulaması için, aşağıda belirtilen uygulama şartlarına uyulması önemlidir.
- Uygulama sırasında ortam sıcaklığı +5 °C ile +30 °C arasında olmalıdır.
- Uygulama yapılacak yüzeyler temiz, kuru, düzgün ve sağlam olmalıdır.
- Çok nemli ve/veya çok sıcak havalarda uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.
- Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.

Bir Cevap Yazın