Çatıyı Sınırlayan Elemanlar

Çatılar üzerini örttüğü yapıların özelliklerine göre bir veya birkaç yüzeyin bir araya gelmesi ile oluşurlar., bu yüzeylerin keşismesi ve aynı yüzeylerin alt sınırları çatı bütününde bir takım ara kesitler, yatay veya eğümlü doğruların oluşmasına sebep olurlar ve aşağıdaki isimlerle anılnırlar.
Saçak : Çatının en lat sınırını belirleyen doğrudur.
Mahya : 
Çatnın en üst sınırı ve aynı zamanda iki saçaktan yükselen çatı yüzeylerinin birbirini kestiği doğrudur.
Çatının iki tarafındaki saçaklar birbirine paralel ise mahya yapay bir doru meydana getirir. Birbirine paralel olmayan saçakalardan yükselen çatı yüzeylerinin keşismesi ile eğik mahyalar orataya çıkar.
Eğik Mahya (sırt) :
Eğimleri ayrı yönelere doğru düşen iki çatı yüzeyinin bir dış açı oluşturacak şekilde kesişmesi sonucu ortaya çıkan doğrudur.
Dere :
Eğimleri ayrı yönelere doğru düşen iki çatı yüzeyinin bir iç açı oluşturacak şekilde kesişmesi sonucu ortaya çıkan doğrudur.
Kalkan : 
Eğimli çatı yüzeylerinin kalkan duvarı ile kesişmesinden oluşan doğrudur.
Tepe Noktası :
Üç  veya daha fazla çatı yüzeyinin mahya doğrudu üzerinden buluştukları  noktadır.