Çatılarda Su Yalıtımı

Sızdırmazlık / su yalıtımı katmanı, bir sıcak çatının belki de en önemli ögesidir. Böyle bir katmanın yokluğu, tüm sıcak çatının ıslanmasına neden olacağından, çatı işlevini yerine getiremeyecektir. Bu nedenle sızdırmazlık katmanı olmaksızın bir sıcak çatı düşünülemez.

Sızdırmazlık sıcak, sıcak bitüm ya da membran sızdırmazlık örtüleri ile sağlanır. Sıcak bitüm uygulamasında bitümün 140 oC dolayında ısıtılarak değişik gereçlerle düzgün bir şap yüzeyi üzerine uygulanması gerekir. Böyle bir yalıtımın niteliği m2/kg olarak kullanılan bitüm miktarı ile belirlenir. Uygulama sırasında en az iki tabaka halinde cam tülü ya da benzeri çekme armatürünün sıcak bitüm tabakaları arasına yerleştirilmesi şarttır. Cam tülü gibi inorganik çekme armatürleri birbirleri üzerine 10 cm kadar bindirilerek serilmelidir; ikinci cam tülü tabakası, birinciye dik doğrultuda yine aynı şekilde serilerek bitümlenmelidir.

Sıcak bitüm uygulamasının benzeri bir uygulama emülsiyon bitümle de yapılabilir. Emülsiyon bitüm, bitümün sudaki dispersiyon’u olduğundan, soğuk olarak kullanılır ve ısıtılması gereksizdir.

Son yıllarda yaygınlaşan önemli bir sızdırmazlık malzemesi de membran sızdırmazlık örtüleridir. Bunlar, kauçuk polimeri ya da kauçuk-bitüm kopolimeri niteliğinde olup, alt yüzeyleri şalümo alevi ile ısıtılarak ve birbirleri üzerine bindirilerek düzgün yüzeyli şap zemin üzerine uygulanırlar.

Bu tür sıcak çatılarda rijit yalıtım olarak adlandırılan şap harcı içine belli bir kimyasal katılarak sağlanan yalıtımlar yerine, esnek yalıtımlar tercih edilmelidir. Ancak, rijit su yalıtımları daha çok temellerde ya da yalıtımı koruma amaçlı kullanılmalıdır.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.4183.catilarda-su-yalitimi

Bir Cevap Yazın