Çatı Uygulama

Oturtma çatılar, genellikle bir beton döşeme üzerine oturtulan, üstü kiremit v.s. gibi bir örtü ile kaplı olan ve çatı arası boşluğu bulunan çatılardır. Yurdumuzdaki çatılar genellikle bu şekildedir. Çatı meylinin % 33 olması yüzünden çatı arası boşluğu değerlendirilemez.

Çatı arasında su deposu, eski eşyalar v.s. bulunabilir. Bu tip çatılarda ısı yalıtımı uygulaması fevkalade kolay olup, çatı arasındaki beton döşeme üzerine yalıtım malzemesi ruloları yan yana gelecek şekilde serilir. Dikmelerin isabet ettiği yerler bıçakla oyulur ve ruloların düzgün bir şekilde serilmesi temin edilmiş olur. Çatı şiltesinin alt ve üstüne naylon v.s. gibi bir malzeme koymak şart değildir. Hatta Çatı şiltesinin üzerinin naylon gibi buhar geçirmeyen bir malzemeyle örtmek hatalıdır. Mutlaka toz v.s. den korumak için bir malzeme ile örtmek istenirse, o takdirde seçilen malzemenin buhar geçiren bir malzeme olmasına dikkat edilmelidir. Bu amaçla cam yününün, dış kısmı buhar geçirgenlik özelliğine sahip cam tülü kaplanarak uygulanır.

Birçok kullanıcı kiremitlerin su akıtması halinde çatı şiltesine zarar verip vermeyeceğini sormaktadır. Muhakkak ki çatı örtüsünün su akıtmaması gerekir. Buna rağmen bazı çatı örtüsünden, malzeme ve isçilik hataları nedeniyle yağmur suyu aktığı görülmektedir. Diğer taraftan su, ısıyı havadan 25 kat fazla geçiren bir malzemedir. Bu sebepten ısı yalıtımı görevi yapacak olan çatı şiltesinin her ne suretle olursa olsun ıslanmaması gerekir. Eğer ıslanma, geçici bir müddet içinse önemli sayılmaz. Fakat ıslanma devamlı oluyor ve çatının büyük bir kısmını kapsıyorsa bu takdirde mutlak surette çatı örtüsünün su geçirmeyecek sekle sokulması gerekir. Buna rağmen ıslanmış olan çatı şiltesinin kuruma esnasında gözenekleri arasına girmiş olan su buharlaşıp uçar ve yalıtım malzemesi eski ısı yalıtım görevini yeniden yapar. Çatı arasına çatı şiltesi sererken dikkat edilmesi gereken diğer bir husus da şudur; çatı arasında su  deposu, TV anteni gibi tamir veya bakım maksadıyla seyrek de olsa zaman zaman çıkılıp gözden geçirilen yerler bulunabilir. Bu tesislere bakan teknisyenlerin çatı şiltesinin üzerinden yürüyüp parçalanaması için çatıya çıkış deliğinden su deposuna veya antene kadar takozlar üzerine oturan bir kalas koyup bunun üzerinden yürünmesi daha doğru olur.

 

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3876.cati.uygulama.html