Çatı konstrüksiyonundaki sıcaklık değişimleri

Metal ve betonarme çatıların sıcaklık etkisiyle gösterdikleri uzunluk değişimlerini tahmin edebilmek için çatı kaplamasının orta bölgesinin yıllık asgari ve azami sıcaklıklarını bilmek gerekir. Bu kitabın ilk bölümü olan Hesaplama Esasları’ndaki gibi bir sıcaklık seması çizilebilir. Burada, yaz durumunda güneşli hava sıcaklığı için en az 80 oC kısın dış hava sıcaklığı içinde bölgelere göre 0o ile – 27 oC alınabilir.

Eğer sıcaklık seması hazırlanmak istenmiyorsa bunun yerine ileride verilecek olan ortalama yaklaşık değerler alınabilir. 10 oC lik bir montaj sıcaklığı (Bağlayıcı harcın sertleşip, taşıyıcı hale geldiği sıcaklık) çıkış noktası olarak alındığında su ısınma ve soğuma sıcaklık farkları kullanılabilir:

Isı yalıtımlı çatı (Yalıtım üst tarafta)
•Havalandırmalı alt bölme üzerindeki yalıtımsız çatı (Bir soğuk çatının üst kabuğu)

Azami değerler daima en hafif çatılar için geçerlidir. Sadece iki kabuklu havalandırmalı çatıların üst kabukları değil, metalden yapılmış, bu nedenle betonarme ve ahşap çatılara oranla sıcaklık değişimlerinin daha fazla etkisinde kalan tek kabuklu çatıların taşıyıcı konstrüksiyonları da hafif sayılır.

kaynak : gnyapı

Bir Cevap Yazın