Çatı Isı Yalıtımı

 Eğimli Çatı :

Geometrik yönden çatının eğim düzleminde ese ve çatı ısı yalıtımı yapılması durumunda düz çatılara göre yalıtılacak alan daha fazla olmaktadır.

Mertekli Çatı :

Döşeme Üstü Isı Yalıtımlı Çatı:

Soğuk çatı olarak tanımlanan bu çözümde çatı hacmi ısıtılmadan, ısı yalıtımı döşeme üzerine serilir. Saçak (ve mahya) boyunca sürekli havalandırma sağlanması gerekir. Eğim azaldıkça havalandırma aralığı alanının büyümesi beklenir. Uygulama kolaylığı bulunmaktadır.

Mertek Arası veya Altı Isı Yalıtımlı Çatı :

Her iki konumda da havalandırma mertekler arasından gerçekleştirilmiş olur. ısı yalıtımının mertek arasında bulunması durumunda çatı kesitinin kalınlığı azalmış olur. Yalıtımın mertek açıklıklarının tam olarak doldurulabilmesi amacıyla mertek mesafeleri yalıtım modülüne uygun olmalıdır. ısı yalıtımı ve mertek üst kenarı arasında havalandırma sağlanabilecek en az 5 cm boşluk kalmalıdır.

Mertek Üstü Isı Yalıtımlı Çatı :

Isı yalıtımı üzerine su kesici örtü ve üzerine su boşaltılmasını sağlayacak eğim yönünde latalar ve üzerine saçak yönünde kiremitlerin oturtulacağı latalar konulur. Isı yalıtımı lataların altında sürekli olabileceği gibi aralarına da boşluk bırakmamak koşuluyla yerleştirilebilir. Çatı düzleminde eğime paralel boşluk yapılması kiremitler arasına sızabilecek suların uzaklaştırılması açısından yarar Sağlar. Yoğuşma riskinin bulunduğu durumlarda ısı yalıtımının iç yüzünde buhar kesici örtü kullanılmalıdır.

Plaklı Çatı :

Son kat döşemesi üzerine mertekler yerleştirmek yerine bu döşemeyi eğimli dökerek çatıyı oluşturmak tercih edilebilir.

Dış Isı Yalıtımlı Çatı

Havalandırmasız Çatı :

Eğimli plak üzerindeki ısı yalıtımının saçak etrafını sarması ısı köprülerini engeller. Ancak, saçağın dar tutulması daha rasyonel olmaktadır. Buna karşılık kaplama tespiti yapılırken su kesici örtüyü delmeden veya sızdırmazlık contalan kullanılarak yapılmalıdır.

Havalandırmalı Çatı :

Önceki çözüm geliştirilerek ısı yalıtımı düzlemi üzerinde eğime paralel doğrultuda kadronlar yardımıyla bir hava katmanı oluşturulabilir. Kaplamadan sızan suların veya iç hacimden ulaşan nemli havanın böylece uzaklaştırılması sağlanır. Saçakların dar tutulması veya metal eklenti şeklinde yapılması kolaylık Sağlar.

İç Isı Yalıtımlı Çatı :

Geniş saçakların ısı yalıtımına sarılmasını önlemek ve iç hacmin kısa sürede ısınmasını sağlamak üzere ısı yalıtımı çatı plağının alt yüzünde olabilir. Havalandırma ve su boşaltma plak üzerindeki mertekler üzerinde yapılır ve bunların üzerine kaplama gelir. Ancak, iç yüzeyde bir buhar kesici örtü veya boya kullanma zorunluluğu doğmaktadır.
Sıcak Çatı :

Isı yalıtım malzemesinin .çık gözenekli olması durumunda üzerinde güneş ışınımına karşı korunmuş su kesici, altında ise buhar kesici bulunması gerekir. ısı yalıtımı üzerinde havalandırma olanağının sağlanması durumunda buhar kesiciye gerek duyulmaz. Parapet duvarının yeterli ısı yalıtımı sağlayacak kalınlıkta olması çatı kenarındaki ısı köprüsünü giderir.

Ters Çatı :

Kapalı gözenekli sert köpük levhalar ısı yalıtımının su kesici örtünün üzerinde olmasına olanak sağlayarak örtünün yapım esnasında ve güneş ışınımının etkilerinden korunmasını ve çatının gezilebilir olmasını sağlar. Ayrıca buhar kesiciye gerek kalmaksızın yoğuşma önlenebilmektedir. Ancak ıslanmadan dolayı yalıtım kalınlığı sıcak çatılarda gerekenden fazla olmaktadır.

Gelişmiş Ters Çatı :

Önceki çözümde söz konusu olan ısı yalıtımının ıslanmasını önlemek üzere alttaki yalıtım daha ince tutularak üstündeki su kesiciden sonra bir yalıtım katmanı daha serilebilir_

Endüstriyel Yapılarda Sandviç Çatı Isı ve Ses Yalıtımı :

Camyünü sandviç sistemleri, yeni yapılarda iki trapez levha arasına camyünü şiltenin veya mevcut yapılarda çatı üzerine camyünü şilte ve trapez levhanın tespit edilmesi suretiyle uygulanır. Yapıların iklim kuşaklarına göre gerekli ısıl direnci sağlayabilmek için şilte kalınlıkları; 1 Bölge  8 cm, 2. Bölge,  10 cm 3. Bölge,  14 cm, 4. Bölge   16 cm olmalıdır.

Yeni Binalarda :

Yeni yapılarda uygulama aşağıda özet olarak verilen genel esaslara göre yapılmalıdır. Çatı kaplama levhası, taşıyıcı konstrüksiyon üzerindeki aşıklara tespit edilerek sandviç çatı sisteminin alt yüzeyi oluşturulur. Üzerine Camyünü şilte serilmeden önce alta bir buhar kesici konmalıdır. özellikle iç ortam rutubeti yüksek olan mekanlarda, buhar kesicinin kullanılması ihmal edilmemelidir. Camyünü şilte serilirken, belirli noktalara mesafe tutucular yerleştirilerek ait levha ile üst levhanın tespiti sağlanır. Üst levhanın da tespiti ile sandviç çatı sistemi tamamlanır.Mesafe tutucunun ısı köprüsü yapmasına engel olmak amacıyla dış levha arasına conta yerleştirilmelidir.

Mevcut Yapılarda :

Mevcut yapılarda uygulama aşağıda özet olarak verilen genel esaslara göre yapılmalıdır. Mevcut çatı kaplaması üzerine (asbestli çimento ondüle levha, trapez sac levha vb) buhar kesici serilir. Bunun üzerine taşıyıcı konstrüksiyona bağlı olarak ahşap ya da çelikten oluşan tespit kadronları monte edilir. Kadron aralarına uygun kalınlıkta camyünü serilir. Alünimyum trapez veya trapez sac levha, kadronlar üzerine tespit edilerek sistem tamamlanır.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3908.cati-isi-yalitim-uygulamalari.html