Camyünü Isı yalıtım Malzemeleri

Camyünü yangın sınıfı ( DIN 4102 standartlarına göre ) A sınıfı yanmaz bir ısı yalıtım malzemesi olarak tanımlanır. Su emme miktarı hacimce % 3-10 değerlerindedir.

Suyun ısı iletkenliği camyününden 14 kat daha kötü (  0,555 W / mK ) olduğundan, camyünü içindeki boşlukların su ile dolması halinde camyünün ısı iletkenlik özelliği kaybolur. Ancak ıslanan cam yünü kurutulursa yalıtım özelligini tekrar kazanır. Mekanik dayanımı 1,5-6,5 ton / m2 dir. Ancak rulo halindeki yoğunluğu az olan camyünün basınca hiç mukavemeti yok iken, yoğunluk arttıkça muayyen bir basınç mukavemeti oluşur. Kullanım ömrü normal çevresel koşullar altında 40-50 yıldır. Çekme dayanımları ise, rulo veya levha olmasına göre değişir. Lif doğrultusunda kopma mukavemeti fazladır. Camyünlerinin düşük yoğunluklu olanları rulo, yüksek yoğunluklu olanları ise levha halinde kullanılır. Diğer ısı yalıtım malzemelerine göre pratikte oldukça geniş kullanma sahası bulunan cam yünü aşağıdaki özelliklere sahiptir :

- Yanıcı değildir.
- Dış kuvvetler tesiri ile kolayca deformasyona uğrar.
- Higroskopik değildir.
- Kimyasal olarak nötrdür.
- Atmosferik şartlara dayanıklıdır.
- Asitlere karsı ( hidroflorik asit hariç ) dayanıklıdır.
- Küf tutmaz
- Haşerelerin yuvası olmaz.
- Bıçakla kolayca istenilen şekilde kesilebilir.
- İşçiliği kolaydır.
- Vana gibi çok girintili parçaların yalıtımlarına uygundur.
- Deri ile temas edince kasındırır, bu sebeple eldiven kullanılması tavsiye edilir.
- Sarsıntı ve ufalanmaya karsı dayanıklıdır.

Camyünleri ısı yalıtımı malzemeleri olarak dış cephelerde, binalarda, dış cephe kaplama uygulamaları nda kullanılabilir. içerden yalıtım yapılacağı zaman cam yününün sıcak yüzeyi buhar kesici ile kaplanmalıdır. Camyünün kapalı çatılarda mertek aralarında kullanımı, buhar kesici kullanılması şartı ile mümkündür. Ayrıca camyünü iki duvar arasında, su itici silikon içermesi halinde kullanılabilir. Basınç dayanımı az olduğu için yürünen çatı veya teraslarda kullanımı doğru değildir.  Ayrıca bu şekilde bir uygulama çatı izolasyon fiyatları için kötü bir yöntemdir. Geleneksel sıva ile aderansı zayıftır. Dolayısı ile tek basına kullanıldığında dıştan ısı yalıtımı ile sorunlar yaşanmaktadır. Malzeme içinde buhar oluşması sorun yarattığı için içerden yalıtımda tek basına kullanılması doğru değildir. Ayrıca içerden yalıtım döşemelerin dış duvara bağlandığı kısımlarda ısı köprüleri oluşturduğu için, mecbur kalınmadıkça tavsiye edilmez.

Camyünü ekonomik yapısıyla ve yüksek ısı yalıtımı özelliği ile genel olarak ekonomik olan ısı yalıtım malzemeleri içinde yer alır. Mantolama malzeme fiyatları yoğunluğuyla doğrudan ilgili olduğu için az yoğunluklu rulo malzemeler oldukça ekonomik sayılabilirken, yoğunluğun artması ile fiyat da yükselir.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3906.camyunu-isi-yalitim-malzmeleri.html