Buzhanelerde Buhar Kesici

Buzhanelerde buhar kesiciler dikkat isterler. Buhar kesicinin yüksek difüzyon direncine
güvenmek, (özellikle bu tabakanın uygulanması özenle kontrol edilememişse) yerinde
değildir. Bu nedenle ısı yalıtım tabakasıyla doğrudan temas, yalıtım tabakasının sızdırmaz derzleri ve yüksek bir su buharı difüzyon direnci olması avantajlıdır. Cam köpüğü büyük bir farkla en sızdırmaz ısı yalıtım malzemesidir. Çok katlı olarak uygulandığında = 5.000 dir. (Batı Alman ölçüm yöntemlerine göre = 2.000.000 luk bir değer bulunmaktadır.)

Daha yüksek değerlerin alınması emniyetli değildir ve zaten gereksizdir. = 5.000 lik
cam köpüğünden üç katlı bir tabakanın difüzyon direnci r = s . = 0,255 . 5000 = 1275 tir.

Difüzyon tekniği açısından bu değer sonsuz büyük sayılır. Ölçüm yöntemlerine göre 0,2 mm kalınlığındaki bir alüminyum folyonun değeri 700.000, difüzyon direnci r = s . = 140 tır. 0,2 mm kalınlığında alüminyumdan bir buhar kesici pratikte ihmal edilebilecek kadar az miktarda su buharı geçirir. Bu miktarı hesaplamayla saptamak olanaksızdır. Fakat sözü edilen cam köpüğü tabakası böyle 11 metal folyonun difüzyon direncini birden sağlamaktadır.

Dondurma odalarında ve buzhanelerde etkin bir buhar kesici mutlaka gereklidir. Daha yüksek sıcaklıklarda soğutma odalarında durum değişir. İşletme sıcaklığı sıfır derece veya yukarısı olan odalar vardır.

Yüksek işletme sıcaklığı olan odalarda buhar kesiciden vazgeçilmesinin nedeni de budur. Bunun yerine mümkün olduğunca difüzyon sızdırmaz bir ısı yalıtım malzemesi kullanmak daha uygundur.

.

Bir Cevap Yazın