Bitümlü Çatı Kaplamaları

Bitümlü çatı kaplamaları su yalıtım membranı olarak adlandırılan, cam tülü ya da poliester keçesine m2/kg olarak, SBS kökenli termoplastiklerle modifiye edilmiş elastomerik polimer bitüm kaplanmış, alt ve üst yüzeyleri polietilen ile lamine hale getirilmiş yalıtım malzemesidir. Bu membranlar şalümo alevi ile ya da sıcak bitüm ile uygulanmaya yatkın su yalıtım malzemeleridir.
Bu membranların diğer bir türü APP ve diğer termoplastikler ile modifiye edilmiş polimer bitümden poliester keçesi ya da cam tülü ile üretilmiş membran su geçirmez malzemelerdir. Şalümo alevi ile çalışma olanağı verir.
Bu tür bitümlü membranların bir kısmının üst yüzeyleri güneş ışınlarını yansıtması için doğal taş, beyaz, kırmızı, yeşil renkli mineral kaplanmakta ve bazı türleri de alüminyum kaplı olarak üretilmektedir. Diğerleri her iki yüzü polietilen film ile kaplanmaktadır.
Türlerine göre değişmekle birlikte 120, 135, 145 oC’lerde yumuşayan bu membranların genişlikleri 1 m, boyları ise 10 m dir. Kalınlıkları 2,3,4 ve 4,7 mm olan bu membranların rulo ağırlıkları kalınlıklarına bağlı olarak sırasıyla 20,30,32,39,42 kg/m2 dir. Su yalıtımı yapılmasında membranların 10 cm kadar birbirine bindirilerek yapıştırılması gerekir.
Membranların yapıştırılacağı zeminin, 250-300/m3 çimento dozlu yıkanmış kum ile yapılmış harçtan, çelik mala ile perdahlanarak elde edilmesi gerekir. Şap harcı tam anlamı ile priz yapıp kuruduktan sonra, uygun bir astar ya da polimerik bitüm pastası sürüldükten sonra membran şalümo alevi ile ya da sıcak bitüm ile yapıştırılabilir. Doğrudan betonarme plak üzerine yapıştırma, yüzeyin pürüzlü oluşu nedeniyle iyi sonuç vermeyeceğinden çok bitüm gerektirir, bu nedenle de tercih edilmemelidir.
Bitüm kökenli çatı örtülerinden diğer bir tanesi, bitkisel ve mineral liflerin bitümle “liflerle donatılı kompozit”  sınıfına giren bir şekilde dalgalı olarak şekillendirilmesi ile elde edilen dalgalı bitümlü çatı kaplamalarıdır. Çatıya kaplanmasındaki kolaylık ve 25-30 yıl süre ile dayanması gibi yararlı yönleri nedeniyle günümüzde birçok yapıda kullanılmaktadır. Levhaların genişlikleri 89 cm boyları ise 200 cm dir. Dalgalı levhanın kalınlığı 3 mm, dalga yüksekliği 3,2 cm ve dalga genişliği 8,9 cm olup, bir levhada 10 adet dalga bulunur. Levha ağırlığı 6,8 kg dır. Esas olarak siyah renkte üretilen bu levhaların üst yüzeyleri kırmızı, yeşil, mavi renkte olup, güneş ışınlarını yansıtmak amacıyla alüminyum parlaklığında üretilmiş türleri de vardır.
Levhaların tespiti, eğime dik doğrultudaki sık aşık sistemi üzerine çivilenmek, alttaki metal ya da ahşap aşığa  kanca ile bağlanmak suretiyle yapılmalıdır.

Bir Cevap Yazın