Bitkisel Çatı Kaplamaları

Bitkisel çatı kaplaması olarak adlandırılan çatı kaplamaları, yerel adı ile bedavra ya da hartama ile saz/kamıştan yapılmış çatı örtüleri dir.Bu çatı kaplamaları, ülkemizde belirli kırsal kesimlerde her ne kadar ilkel örtü olarak nitelendirilse de; özellikle saz ve kamış kaplamalar Almanya ve Hollanda gibi Batı ülkelerinde varsıl sosyal kesimin önem verdiği ve tercih ettiği bir kaplama türüdür, Bedavral/hartama 50-100 cm boydaki küçük tomrukların balta ıle yarılması yoluyla üretilen bir kaplamadır. Çatı kaplaması olarak özelliğini balta ile yarılmasından kazanır.

Nitekim, tomruk balta ile yarılırken ahşabın lifleri parçalanmaz ve ahşap bu nedenle su ve dış etkilere karşı daha dayanıklı olur. Testere ile biçilen tahtalarda liflerin devamlılığı sağlanamaz ve lifler kesildiğinden sürekliliklerini kaybederler.Çatı izolasyon fiyatları için sitemizi ziyaret ediniz. Bu nedenle biçme kaplamaların dış etkilere dayanıklılığı daha azdır. Bedavra/hartama çatı kaplamaları en az %70, en çok da sonsuz eğimde kaplanabilir.

Yarılmış ya da biçilmiş tahtaların eğime dik doğrultuda birbiri üstüne bindirilmesi yoluyla yapılan çatı kaplamasında ahşabın liflerinin doğrultusu yağış suyunun akış doğrultusuna dik geldiğinden, suyun akışı zorlaşır. Su, kaplama üzerinde uzun süre tutunabildiği için de ahşap daha çabuk çürür. Bunu önlemek için kaplamanın boyanması uygun bir çözümdür. Bu tür bir tahta kaplamanın bedavra/hartama’da olduğu gibi eğim doğrultusunda yerleştirilmesi daha doğru ve ahşap yönünden daha uzun ömürlü bir çözümdür.

Su geçirimsizliğini artırmak için kaplama kat sayısı artırılabilir. Aynı işlem bu kaplamanın uygulandığı en az eğimde de uygulanır. Saz ve kamış daha çok kırsal kesimlerde tarım yapılarında kullanılan bir çatı kaplaması türüdür. 30-40 cm kalınlıda saz ya da kamıştan oluşan kaplama %70 gibi oldukça dik bir eğimde alttaki yuvarlak kesitli ve aşık görevi yapan ahşap kesitlere galvanize tel ile bağlanarak uygulanır. Sistemin suyu aşağıya geçirmemesi için belirli minimum bir kalınlık ve en az %701lik bir eğim gereklidir. Bu koşullarda, yağış suyu her kamıştan alttakine geçerken saçak ucuna doğru ilerleyerek çatıyı terk eder. Kamışın bu amaçla kullanılabilmesi için en az 1,20 m boyunda olması ve 5 tabaka halinde döşenmesi gereklidir. Böyle bir kaplama 10-20 yıl hizmet verebilir ancak, yangın riski çok yükselir. Tüm bu sakıncalarına karşın, özellikle Hollanda ve Almanya gibi ülkelerde yüksek standartlı bireysel yapılarda çatı kaplaması olarak kullanılmaya devam edilmektedir.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/bitkisel-cati-kaplamalari

Bir Cevap Yazın