Bina Isı Yalıtımı

Günümüzde, binaların ısı yalıtım uygulamalarında birçok çözümle karşılaşılır. Kullanım yeri ve amacına bağlı olarak, çeşitli malzemelerle oluşturulan farklı detaylar, avantaj ve dezavantajlarına göre tercih edilmektedir.  Binalar farklı yapı elemanlarının bir araya gelmesiyle oluşan bir bütündür.

Duvar elemanları, kolonlar, kirişler, pencereler vb. bunların birinin dahi eksikliği, bütünün oluşmasına engel olmaktadır. Benzer şekilde, binalarımızı yalıtırken de binamızın bir bütün olduğu anlayışına aykırı bir davranış, derhal kendini göstermekte ve problemler ardı ardına devam etmektedir. Her şeyden önce ısı yalıtım sistemi binaya bir defaya mahsus ve karşılık beklenerek yapılan bir yatırım olmasından dolayı önemli maliyetler gerektirir. Bundan dolayı yatırımın boşa gitmemesi için uygulama profesyonelce yapılmalıdır. Isı yalıtım malzemelerinin bölge ve yıllık ısı farkı göz önünde bulundurularak seçilmesi gerekir.

Binaların yalıtılmasında en önemli amaç ısı köprülerin oluşmasına engel olmaktır. Isı kaçakları, yapılarda iç yüzey sıcaklığı ile dış yüzey sıcaklığının farklı olmasından dolayı ısının az yoğun ortamdan çok yoğun ortama hareket etmesi sırasında izlediği yoldur. Isı köprülerine diğer bir deyişle Isı Yalıtımı Mantolama Zırhındaki Delikler denilebilir ki bu deliklerde meydan gelen ısı kaybı kimi zaman %20-50 değerlerine çıkmaktadır.

Binalarda ısı köprüleri oluşumunun önüne geçilmemesi halinde duvar-kiriş-tavan birleşim bölgelerinde yoğuşma olma riski mevcut olmakla birlikte oluşan neme bağlı olarak küflenme, çatlama ve konfor şartlarının ortadan kalkması gibi durumlar meydana gelir. Ayrıca söz konusu bölgenin soğuk tarafında korozyona uğrama meydan gelir. Isıtılan mekanda ısı kaynağının kesilmesini takinben çok hızlı bir soğuma meydana gelir.

Binaların ve yapıların yalıtılmasında bir çok yöntem mevcut olmakla birlikte hangi yöntemin ve malzemenin en iyisi olacağı konusunda; yapının yüksekliği, konumu (kuzeye bakan duvarlar, bitişik yapılar, günlük güneşlenme miktarı vb.) ve ısıtılacak bölgeden istenen konfor şartları rehberlik eder.

Çatı, taşıyıcı sistem, dış duvarlar ve temel bir binanın temel elemanlarıdır. Binanın ömrünün uzun olması ve içinde uygun konfor şartlarının sağlanabilmesi için bu ana elamanların çok iyi bir biçimde yalıtılması gereklidir. Bu  nedenle binaların yalıtımı, Çatı Isı Yalıtımı, Duvar Isı Yalıtımı, Döşeme Isı Yalıtımı olarak ele alınıp uygulanır.

kaynak:https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3840.binalarda-isi-yalitimi.html

Bir Cevap Yazın