Bina İçi Terlemesi ve Önlenmesi

Terleme ve yoğuşma olayları, yapı elemanı içindeki yalıtım malzemesinin değerini düşürmekte, metalik bileşim elemanları korozyona uğramakta ahşabın bozulmasına neden olmakta, yüzeydeki çiğlenmeler kaplama malzemelerinde kabarma ve dökülmelere neden olmaktadır. Uyumlu olmayan birkaç malzemenin aynı anda kullanılması ile ortaya çıkan bu sorun ısı tutucu malzemelerinde eklenmesiyle daha büyük zararlara yol açmaktadır. Detaylandırma aşamasında bu hususlara özellikle dikkat edilmesi gerekir.
Bu konu, genel planlama ve malzeme uyumu olmak üzere iki şekilde çözüme ulaşabilir. Planlama önlemleri yapı elemanları arasında havalandırma ve yüzeyi belli bir sıcaklık derecesinde tutabilmek için ısı tutucu malzeme kullanmak ya da yüzeysel olarak ısıtılan ısıtmalardır. İç havanın nemini azaltmak, terleme olan yüzeyde hava akımı sağlayarak konveksiyon katsayısını küçültmek yoluyla yüzey sıcaklığını çiğ noktasının üstüne çıkartmak terlemeyi önler.
Yapı elemanları arasında yapılan havalandırmalar, çatı ve döşemelerde yapılan havalandırmalar ile özellikle teras çatılarda su ve ısı yalıtımı tabakaları arasında uygulanan havalandırma yöntemleridir.  Teras çatılarda her 50 m2 ye bir adet 25 mm veya 100 m2 ye bir adet 80mm lik plastik veya metal boruların ısı ve su yalıtımı tabakalarının arasına inecek şekilde yerleştirilmesi gerekir.
Yapı elemanlarının yüzey sıcaklığı ortam havasının çiğ noktası sıcalığının üzerinde ise bina da terleme söz konusu değildir. Her iki sıcaklığın eşit olması durumunu ise sınır noktasıdır. Bunun dışındaki hallerde ise terlemenin önlenmesi için yapı kesitinde uygun kalınlıkta mineral yün gibi bir yalıtım malzemesi kullanılmalıdır.
Köşelerdeki ısı kaybı normal duvara nazaran daha fazla olduğundan evlerdeki terleme önce bu noktalardan başlar. Duvara ısı yalıtımı  yapılarak terleme önlenebilir. Yalıtım duvarların toplam ısı direncini artıracak ve duvar iç yüzey sıcaklığını çiğ noktasına eşit veya daha büyük kılacaktır.