Bina Dış Cephe Kaplamaları Çeşitleri

İnsanoğlu ilk çağlardan bu yana mekan oluşturma gayreti içinde olmuştur. Bir mekan oluşturma sanatı olan mimari, toplumların, ekonomik, sosyal, teknolojik, kültürel ve düşünsel gerçeğini ortaya koyar. Binaların dışa yansıması ile oluşan cepheler sadece binaların görünen yüzeyleri değil aynı zamanda bir toplumun sahip olduğu değerlerin de ifade edilmesidir.
Bina Cephe Kaplamaları :
Bina Dış Cephe Kaplamaları ile ilgili bir çok tanım mevcuttur. Mimarlık sözlüğünde ‘bir binanın görünen yüzeylerinden her biri, özellikle ön yüz veya bina yüzüne dik doğrultuda sonsuzdan bakılan görünüş şeklinde tanımlanmış olan cephe sözcüğü dilimize Arapça’dan geçmiş
bir kelimedir.
Bina Dış Cephe Kaplama Malzemeleri :
Malzeme teknolojisindeki gelişmeyle birlikte, kullanılan bina dış cephe kaplama malzemeleri tek malzeme yerine, ‘kompozit’ olarak adlandırılan birden çok malzeme ile oluşturulan bileşimler kullanılmaya başlanmıştır.
Bina Cephe Kaplama Malzemeleri Çeşitleri :
1- Maden Esaslı Bina Cephe Kaplamaları : Mimarlıkta demir kullanımı M.Ö. 6-7. yüzyıllardan bu yana süregelmektedir. Antik Yunan’dan başlayıp 15-16. yüzyıla kadar uzanan dönemde demir, yapı taşlarını birbirine bağlamak ve pencere boşluklarında güvenliği sağlamak amacıyla pencere demiri olarak kullanılmaktayken, 15 ve 16. yüzyıllarda demir sadece bir bağlayıcı eleman olarak kullanılmamış, aynı zamanda strüktürün bir parçası olmuştur. Günümüzdeki giydirme cephe sistemlerinin ana malzemesi olan alüminyum, 1827 yılında ilk kez rafine edilmiştir. Ancak bu işlemin çok pahalı olmasından dolayı uzun yıllar alüminyum kullanımı yaygınlaşamamıştır. İngiltere, Almanya ve Amerika’da yakın zamanlarda keşfedilen paslanmaz çelik ise, 1889 yılında ki Paris sanayi fuarında yapılan 2 binanın (Tour Eiffel ve Galerie des Machines) temel malzemesi olarak seçilmiştir. Bu çeliğin mimarlıktaki ilk belirgin kullanımıdır.
2- Cam Bina Cephe Kaplamaları : İlk kez MÖ.3000’li yıllarda Mezopotamya ve Mısır’da kullanıldığı bilinen cam, 2.Dünya savaşının ardından değişen mimarlık anlayışı ile önemli bir yapı malzemesi haline gelmiştir. Savaştan sonra yavaş yavaş ucuzlayan enerji maliyetleri, mimarları dış cephenin kapatılması için alüminyum ve cam gibi hafif ve estetik yeni malzeme arayışına itmiş, bundan sonra taşıyıcı sistemi ister çelik, ister beton olsun binaların dış cepheleri hafif alüminyum strüktür ile taşıtılan cam giydirme cephelerle kaplanmıştır.
3- Taş ve Toprak Esaslı Bina Cephe Kaplamaları  : Demir ve çelikte meydana gelen gelişmelere birlikte geleneksel yapı da değişim göstermiştir. 19. yüzyıla kadar dayanım ve estetik özelliklerinden dolayı, ana yapı malzemesi olan doğal taş, günümüzde hala kullanım bulmasına rağmen, gelişen teknolojiyle beraber esas olarak harç ve betonu ana bileşeni olarak barındıran suni taş kullanımı da günümüzde yaygınlık kazanmıştır.
4- Ahşap Bina Cephe Kaplamaları : Doğaya uyumlu, geri dönüşümlü doğal bir malzeme olması nedeniyle ve ekolojik değeri bakımından günümüzde hala yaygın şekilde kullanılan ahşap, üretilen kimyasallarla yangın, parazitler ve dış hava koşulları gibi çevre etkenlerine karşı mukavvemeti arttırılmıştır. Bunun dışında doğal ahşaba göre daha ekonomik olan suni ahşap da yapı malzemesi olarak geniş bir yer tutmaktadır.Suni ahşap malzemeler; prese kaplama, prese masif ve prese aglomere olarak yapıda kullanım alanı bulmaktadır.
Bugün, çelik ve cam gibi malzemelerin dışında, plastik ve petrol türevi kompozit malzemelerde yapı sektöründe kullanılmaktadırlar. Birçok plastik türü, kesin erime noktasına sahip olmadığından ve ergime büyük yavaşlıkla katı halden yüksek akışkanlı sıvı hale geçiş şeklinde olduğundan, kalıplanması, çekilmesi, şişirilmesi ve sıkıştırılması mümkün olması nedeniyle her geçen gün daha da artan kullanım alanı bulmasına neden olmuştur. Plastik ve türevi yapı malzemelerinin yapıda kullanılış yerleri kabuk ve plak elemanları, koruyucu ince kaplamalar, bağlayıcı ve katkı maddeleri, örtü ve dokuma olmak üzere sınıflandırılabilir.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.4166.bina-cephe-kaplamalari

Bir Cevap Yazın