Asma Tavan Nedir, Asma Tavan Nasıl Yapılır

Asma tavanlar  her türlü bürolarda, iş yerlerinde, sanayi yapılarında, konferans salonları, alışveriş merkezleri, spor salonları vb. mekanlarda hem ses ve ısı yalıtımı hem de dekoratif olarak kullanılmaktadır.  Yalnız aşırı iç nem ve sıcaklığa sahip bazı sanayi bölümlerinde hamam çamaşırhane gibi yerlerde mineral esaslı asma tavan uygulamaları tercih edilmemelidir.
Mekanın tavanından yapılan bu tür uygulamalar, ortamın akustiğini düzenler yankılanmayı önler, gürültüyü emer, konuşmaları anlaşılır kılar, ayrıca ışık yansıtması yüksektir. Hafifliği kırılgan olmaması, kolay takılıp sökülmesi ve temizlenmesinin yanı sıra bazı özel tesisatları gizleme özelliği avantajlarındandır.
Asma tavan uygulama aşamaları
Karolaj Planı : Uygulamadan once kullanılacak yere uygun bir karolaj planının hazırlanması yararlı olacaktır. Tercih edilecek levhaların enlerine gore (50-60 cm) uygulama alanı 50 ya da 60’ın katları şeklinde bölünür. Uygulama alanının uzun simetrik eksenleri başlangıç olarak alınırsa estetik görünüm açısından daha iyi olur. Sonra 120 cm olan levha boyu veya ikiye kesilmek suretiyle 50×50 ya da 60×60 cm kare ebatlar için diğer eksende aynı bölme işlemi yapılır. İhtiyaca gore belirlenecek aydınlatma armatürleri, yangın uyarı sistemleri, klima ve havalandırma tesisatı ile ses kolonlarının tip ve miktarı, karolaj planı üzerinde tasarlanarak gösterilmelidir.
Taşıyıcı Konstrüksiyon 
Tavanda mineral asma tavan levhalarını taşıyacak bir kaset sistemi oluşturulur. Hızlı, pratik, sağlıklı ve rijit bir konstrüksiyon için özel olarak tasarlanmış, hazır alüminyum T ve L profiler kullanılır. Preste basılmış ve işlenmiş geçme ağızları ve  tespit delikleri yardımıyla birbirine bağlanır. Böylece karolaj planına uygun, örneğin 60×120 cm ebadında kasetler oluşturulur. Taşıyıcı konstrüksiyonun askı sistemi ise, ömzel yaylı gergi ve galvaniz askı çubuklarından oluşur. Yay gergi sayesinde uygulama çok hassas olarak teraziye alınır.
Montaj Sırası
Asma tvan seviyesi zeminden kot alınarak duvarda işaretlenir. Bu işaretlemeye göre, duvarda kenar çerçeve L profile montajı yapılır. Uygulama yapılacak alanda kolon varsa, aynı işlem kolon çevresinde tekrarlanır. Ana taşıyıcıların hizasındaki askı çubukları, karolaj planına gore monte edilir. Ana taşıyıcı T profiler ayarlanabilir askı yayları ile askı çubuklarına bağlanır. Ara taşıyıcı T profillerin montajı yapılır ve konstrüksiyon teraziye alınır.Karolaj planı gereği kenarlarda ortaya çıkan küçük ebatlı levhalar standart levhalardan kesilir.
Asman Tavan Montajı 
Karolaj planı tekrar gözden geçirilir olası hatalar düzeltilir. Montaja başlanabilmesi için uygulama alanının camları takılmış, boya ve badana işleri bitirilmiş, elektrik yangın ve klima tesisatı daha önce tamamlanmış olmalıdır. Mevcut mahallerde kot alınarak, duvarlarda, kolonlarda, vb. yerlerde gerekli işaretlemeler yapılır. Alınan kota göre L profillerinden oluşan kenar çerçeve dübel ve vida ile duvara sabitlenir.Ana taşıyıcıların asıldığı özel ayarlanabilen askı elemanları karolaj montaj planına uygun olarak ve ana taşıyıcı yönünde 120 cm aralıklarda tavana sabitlenir. Tavan cinsine göre dübel vida ya da kaynak kullanılabilir. Sonra işlem 5 metre boyundaki ana taşıyıcıların montajı tamamlanır. Ana taşıyıcılar özel T profilinden yapılmıştır. Bunların üzerine, 10 cm aralıklarla ana taşıyıcıların tespit edildiği delikler açılmıştır. Askı elemanlarının yaylı kısmı, alt ucundaki yivler ana taşıyıcının kanallarına geçirilerek dikey konuma getirilir. Sonra, askı çubuğu yaylara geçirilerek ön ayar yapılır. Gerek ana taşıyıcıların birbirine eklenmesinde gerekse, tüm profillerin kenar profilleri ile irtibatlandırılmasında 30×100 mm ebadında ortasından çentikli, 1 mm kalınlığında sac parçalar kullanılır. Ana taşıyıcıların montajını takiben 60 cm boyundaki ara taşıyıcıların montajına geçilir. Ara taşıyıcılar, ana taşıyıcı ile aynı özellikte T profillerden yapılmıştır.. Bunların uçları ana taşıyıcı üzerindeki deliklere geçerek, alt konumda sıfır terazisi ile kontrol edilerek, askı yaylarından hassas ayarlama yapılır. Bitmiş karolaj içine mineral asma tavan levhaları özenle yerleştirilir. Levhaların profillere tam oturması gerekir.