Mantolama Nedir

Mantolama Nedir

Mantolama mevsim şartlarına göre yapılarımızı ısıtmak veya soğutmak amacıyla iklimlendirme cihazları ile sağladığımız sıcak ve soğuk havanın yapı dışına çıkmasını ya da içeri girmesini engellemek, enerji tasarrufu ve insanların konforlu yaşaması için gerekli ısıl şartlarının sağlanması amacıyla yapılan bir ısı yalıtım uygulamasıdır.

Sıcaklık: Bir maddeyi oluşturan taneciklerden birinin ortalama hareket(kinetik) enerjisini ifade den bir değerdir. Sıcaklık, enerji değildir.

Isı : Sıcaklıkları farklı iki madde arasında alınıp verilen enerjinin adıdır. Bu durumda sıcaklıkları eşit iki madde arasında ısı aktarımı gerçekleşmez. İki maddeden birinin sıcaklığının diğerinden farklı olması halinde, sıcaklığı yüksek olan maddeden sıcaklığı düşük olan maddeye enerji aktarılır. Maddenin, katı, sıvı veya gaz halinde olması ısının tanımını değiştirmez. Bir başka şekilde bir maddeyi oluşturan taneciklerin toplam hareket enerjisine ısı denir.

Binalarımıza yaptırmış olduğumuz mantolama uygulaması, binalarımızın yaz ve kış aylarında karşılaşacağı dış hava şartlarına karşı korunması düşünülerek yapılmalıdır. Binaların dış hava ve su şartlarına karşı yalıtılmasındaki amaç, yapıya zarar verebilecek boyutlarda ısı hareketlerini ve zamanla ortaya çıkması muhtemel nem, küflenme, demir aksamın paslanmasını ve korozyonu önlemektir.  Mantolama uygulaması yapıldığı takdirde bu olumsuz şartlar ortadan kalkacak, binanın bakım onarım masrafları için harcanan para ve zamandan tasarruf edilecektir. Bakım maliyetlerinden başka ısınma ve serinleme maksadıyla harcadığımız enerji miktarı da azalacaktır.

Yapılan ısıtma ve soğutma enerjisi ihtiyacı dış duvarlarda kullanılan yapı malzemeleri ile doğrudan ilişkilidir. Binaların yapım aşamasında kullanılacak yapı malzemelerinin ısı yalıtımına ve kullanılacağı bölgenin iklim şartlarına uygun olup olmadığı düşünülmeli ve yapı tasarımlarında bu hususlara da dikkat edilmelidir. Yapılan araştırmalar iç ortam sıcaklığının 18-20 derece arasında, yapı elemanlarının sıcaklığının ise 16-18 derece arasında olması durumunda istenilen konfor şartlarının oluşabileceğini göstermiştir. Yaşadığımız binalar yazın çok fazla ısı kazancına, kışın ise bunun tam tersine yani çok fazla ısı kayıplarına maruz kalmaktadır. Bu ısı artış ve kayıplarını engellemek için klima,kombi vb. cihazlar kullanılmaktadır. Binaların yapım aşamasında yalıtım konusu yeterince düşünülmüş olsaydı ısı kayıpları gerçekleşmeyecekti. Yasal düzenlemeler ile artık yeni yapılacak tüm binalar ısı yalıtımlı olmak zorunda fakat eski binalarda ısı kayıpları devam etmektedir, bu ısı kayıplarını engellemenin en ekonomik ve hızlı yolu dış cephe mantolama uygulamasıdır.

Mantolama Nedir ?

Bina dış kabuğunun yalıtım malzemeleri ile kaplanarak ısı transferinin engellenmesi için yapılan ısı yalıtım uygulamasına mantolama denir. Bina dış yüzeyini bir manto gibi sardığı için bu adı almış ve yıllardır hem halk arasında hem de ısı yalıtımı sektöründe bu isim kullanılmaktadır. Teknik olarak mantolama, ısı köprüsü oluşturmadan bina dış yüzeyinin ısı yalıtım malzemeleri ile kaplanmasıdır.

Mantolama uygulamasının en önemli aşaması malzeme seçimidir, seçilecek malzemenin kalınlığı arttıkça yalıtımda artacaktır. Malzeme seçiminde dikkat edilmesi gerekenler kısaca şöyledir, kullanılacak malzeme suya karşı dayanıklı olmalıdır, üzerine sıva uygulanabilmelidir, ısı iletim kat sayısının düşük olması gerekir, basınca ve  darbeye dayanıklı olmalıdır.

Kullanılacak malzemeler : Yapıştırma harcı, ısı yalıtım levhası, dübel, sıva, donatı filesi, dekoratif kaplama, köşe profili, damlalık profili, dilatasyon derzi, subasman profili.

Mantolama uygulamasında kullanıla malzemeler ile ilgili detaylı bilgiye mantolama malzemeleri sayfamızdan yada gnyapı kurumsal sayfasından ulaşabilirsiniz.

Mantolama Nasıl Yapılır ?

Uygulama 7 aşamada gerçekleşir
1-Yüzey hazırlığı
2-Su Basman profili nin yerleştirilmesi
3 -Yalıtım levhalarının yapıştırılması
4 -Yalıtım levhalarının dübellenmesi
5 -Köşe profillerinin yerleştirilmesi
6- Dış cephe sıva Katlarının Oluşturulması ve Donatı Filesinin Yerleştirilmesi
7- Dış cephe boya

Bir Cevap Yazın